სახელმძღვანელოები

წიგნები.ორგ გთავაზობთ სრულიათ უფალო სახელმძღვანელოების ჩამონათვალს მრავალი საინტერესო სფეროს შესახებ.

მარკეტინგი:

 1. მარკეტინგის პრინციპები კოტლერი ამსტრონგი
 2. მარკეტინგის საფუძვლები – კოტლერი
 3. 4-D BRANDING -Thomas_Gad.pdf
 4. ABC-s of Relationship selling through service.pdf
 5. Best Practice Cases In Branding: Lessons from the World’s strongest Brands
 6. Consumer Behavior I
 7. Critical Thinking in Consumer Behaviour
 8. Data Driven Marketing
 9. Essentials of Services Marketing
 10. International Marketing and Export Management
 11. Marketbased Management
 12. Marketing Kotler – Russian
 13. Marketing Leadership in Hospitality and Tourism
 14. Organizational Behavior – stephen_p_robbins__timothy_a_judge_pdf
 15. Selling Today – Creating costumer value
 16. Services Marketing – People, Technology, Strategy
 17. Social Media Marketing – Tracy L. Tuten
 18. Strategic Marketing-Intr. ed
 19. The Art of Public Speaking 10th Edition
 20. The SWOCC Book of Brand Management Models (Giep Franzen)
 21. The World of Marketing 5-chapter-13-22
 22. The World of Marketing Chapter-1-8
 23. What Is CB?
 24. маркетинг от потребителиа

ბუღალტრული აღრიცხვა:

 1. ბუღალტრული აღრიცხვა წიგ.1
 2. ბუღალტრული აღრიცხვა წიგ.2
 3. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 1
 4. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 2
 5. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 3
 6. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 4
 7. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 5
 8. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 6
 9. მენეჯერული აღრიცხვა თავი 8
 10. მენეჯერული აღრიცხვა_Cost_Accounting__14th_Edition_
 11. Accounting Control Best Practice 2ed-ed_bragg.pdf
 12. Accounting Control Best Practices
 13. Financial Accounting 12 ed_1-11
 14. Financial accounting an introduction to concepts methods and uses 13th_Edition
 15. Financial Accounting Global Approach
 16. Wiley IFRS Practical Implementation Guide and Workbook_tqw__darksiderg
Advertisements